STOP PAKIETOWI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEMU

Inicjatywa obywatelska, którą wsparliśmy naszą wiedzą i doświadczeniem. Przeprowadzone przez nas działania skoncentrowały się na stworzeniu strony WWW, opracowaniu materiałów dotyczących akcji zarówno pod względem graficznym jak i tekstowym. Obecne działania prowadzone są w sieci, mają charakter edukacyjny i prowadzić będą do stopniowego zwiększania świadomości skutków wprowadzenia przez Unię Europejską pakietu energetycznego.

Klient:

Kategoria: